yükleniyor...

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Tüm kullanıcılar, satınalma başvurusu yaptıkları anda, satış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.


Satış Sözleşmesi, CTM Dış Ticaret Limited Şirketi ile Müşteri arasında sanal ortam satış sözleşmesidir.


 

Madde - 1
   KAPSAM:

İşbu sözleşmenin konusu, Satıcının, Alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun, Mesafeli Satış Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır. 

Tüfek satışına ilişkin olarak, 6136 sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkındaki kanunun kısıtlayıcı maddeleri de 4077 sayılı Tüketici Haklarının Korunması ile ilgili kanunla birlikte değerlendirilmelidir. 6136 sayılı kanun ve buna bağlı çıkarılmış yönetmelikler ile getirilen kısıtlamalar, tüketicinin bazı haklarından peşinen feragat etmiş olmasına neden olabilir.

 


Madde - 2
    SATICI:

CTM Dış Ticaret Ltd. Şti.

Merkez Adresi: Hilal Mahallesi, Holzmeister Caddesi, No:14/B Çankaya, Ankara

Telefon: 0 (532) 06 TAC 87 / 06 822 87

E-posta: [email protected]

 

Madde - 3 
   ALICI:

Bu site (www.chiappaturkiye.com) kanalıyla satınalma başvurusu yapanlar veya CTM Dış Ticaret Limited Şirketi’nin e-ticaret mağazası olan www.tac87.com'a üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra Alıcı veya Müşteri olarak anılacaktır).
 Alıcı bilgileri satınalma başvurusunda veya üyelik sırasında beyan edildiği şekildedir.

 

Madde - 4
    SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ:


Ürün markası, modeli, rengi, adedi, özellikleri, satış bedeli ve ödeme şekli, www.chiappaturkiye.com’da belirtildiği gibi olup, bu vaatler Alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

 

Madde - 5 
   GENEL HÜKÜMLER:

5.1 - Alıcı, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.

5.3 - Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

5.4 - Satıcı, sözleşme konusu ürün veya ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.


5.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimati için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


5.6 - Ürünün tesliminden sonra, alıcıya ait kredi kartının, alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 (üç) iş günü içinde Satıcıya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri Alıcıya aittir.

5.7 - Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, Satıcı 7 (yedi) gün içinde alıcıya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın Alıcının hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile Alıcıya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayi Satıcı sorumlu tutulamaz.


5.8 - Alıcı ve/veya Alıcının teslimat yapılması istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartlari içinde gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler Satıcıya, Alıcı tarafının teslim aldığı tarihten başlayarak 7 (yedi) gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri Satıcı tarafından karşılanır. Böyle bir durumda 7 (yedi) günlük sürenin dolması halinde, Alıcı teslim almış olduğu ürünü ilgili servisine götürmek zorundadır.


5.9 - İşbu sözleşme, Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan (üyelik gerçekleştirildikten sonra) ve sayısal kayıtlar satıcının elektronik sistemine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, Alıcı işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

5.10 - Tüfeklerin tamir ve garanti koşulları, silah satış ve tedariğindeki özel durum nedeniyle bir takım farklılıklar göstermektedir. Tüfek satın alanlar, bu koşulları bilerek ve önceden kabul ederek satın alma yapmalıdır.

 

Madde - 6 
   CAYMA HAKKI:


Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için, bu süre içinde Satıcıya faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, üçüncü kişiye veya Alıcıya teslim edilen ürünün Satıcıya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslınin iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedelinin Alıcının kredi kartı hesabına iade edilmesi için Satıcı ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Alıcıya aittir. Tüfeklerin iadesinde özel koşullar uygulanır. Cayma hakkı kullanılmadan önce mutlaka Satıcı ile temas edilip, talimat ve onay alınmalıdır.

 

Madde - 7 
   HUKUK YOLU:


İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.